"Tischfinsternis" 2015, Holz, PVC, Styrodur, Videoprojektion, 16 : 9, Loop 2.50 min.